Reklamacje i zwroty

Klient odsyła towar na adres podany w zakładce kontaktDopiero gdy otrzymasz przesyłkę z towarem, wejdź w szczegóły reklamacji/zwrotu i zaznacz odpowiednią opcję zakończenia sprawy. Zasady rozpatrywania reklamacji i zwrotów znajdziesz poniżej.

Jeśli masz jakieś uwagi co do zwrotu, napisz do nas na adres farwa.kaszuby@gmail.com

1. ZWROTY I REKLAMACJE

1.1. Zwroty

1.1.1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), Kupujący może w terminie 14 dni od daty otrzymania Produktu odstąpić od umowy kupna-sprzedaży bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztu określonego w punkcie 4.1.7.

1.1.2. Kupujący może odstąpić od umowy kupna-sprzedaży składając Sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Wzór oświadczenia, z którego można skorzystać znajduje się tutaj. Oświadczenie Kupujący może dołączyć do odsyłanego Produktu.

1.1.3. Zgodnie z art.38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), zwrotowi nie podlega Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (np. zmieniono użyte materiały, rozmiar, kolorystykę itp.)

1.1.4. W celu usprawnienia procedury zwrotu, zaleca się Kupującemu zgłoszenie zwrotu poprzez wypełnienie znajdującego się tam formularza zwrotu dla danego Produktu.

1.1.5. Zwracany Produkt powinien zostać odesłany w stanie niezmienionym, nie noszący śladów korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.1.1.6. Kupujący zobowiązany jest odesłać zwracany Produkt na adres Sprzedającego najpóźniej w terminie do 14 dni od daty odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży.

1.1.7. Koszt odesłania Produktu ponosi Kupujący.

1.1.8. Za zwrócony Produkt, Kupujący otrzymuje zwrot wpłaconej kwoty (wartość Produktu oraz koszt wysyłki do Kupującego). Zwrotu pieniędzy na konto Kupującego dokonuje  Farwa   nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy.

1.1.9. Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, to Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

1.1.10.  Farwa   może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

1.1.11. Po zakończeniu zwrotu, z rozliczenia Sprzedającego potrącana jest kwota, która została mu naliczona za dany Produkt oraz koszt wysyłki do Kupującego.

Adres zwrotu:

Farwa
ul. Długa 24
83-400 Kościerzyna

1.2. Wymiany

1.2.1. Wymianie podlegają Produkty, które u tego samego Sprzedawcy, w ramach tego samego modelu, dostępne są w innej konfiguracji (kolor, rozmiar, wzór) niż zamówiona.

 

1.2.2. Kupujący może w terminie 14 dni od daty otrzymania Produktu zgłosić chęć jego wymiany.

 

1.2.6. W celu usprawnienia procedury wymiany, zaleca się Kupującemu zgłoszenie wymiany poprzez swoje konto w  Farwa   oraz wypełnienie znajdującego się tam formularza wymiany dla danego Produktu.

 

1.2.3. Wymianę rozpatruje Sprzedający i to on decyduje czy wymiana będzie możliwa.

 

1.2.7. Kupujący zobowiązany jest odesłać wymieniany Produkt na adres Sprzedającego najpóźniej w terminie do 14 dni od daty zgłoszenia wymiany.

 

1.2.4. Warunkiem zrealizowania wymiany przez Sprzedającego jest odesłanie Produktu w stanie niezmienionym, nie noszącego śladów użytkowania.

 

1.2.8. W przypadku gdy Sprzedający zdecyduje, że wymiana nie jest możliwa,  Farwa   potraktuje zgłoszenie jako zwrot towaru. W takim wypadku zastosowanie mają zapisy punktu 4.1.

 

1.2.9. Koszt wysyłki wymienionego Produktu pokrywa Kupujący.

1.3. Reklamacje

1.3.1. Reklamacje są rozpatrywane przez Sprzedających, jednak w przypadku sporów  Farwa   występuje w charakterze arbitra i rozstrzyga czy reklamacja w danym wypadku jest zasadna. Na wypadek ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedającym a Kupującym, Kupujący powinien wykonać zdjęcia dokumentujące stwierdzone wady, niezgodności lub uszkodzenia.

 

1.3.2. Kupujący może zgłosić reklamację Produktu, który okazał się wadliwy, domagając się nieodpłatnej naprawy, wymiany lub obniżenia ceny albo odstępując od umowy kupna-sprzedaży.

 

1.3.3. Kupujący może zgłosić reklamację Produktu, który jest niezgodny z opisem lub zdjęciami zamieszczonymi na stronie  Farwa  , domagając się nieodpłatnej wymiany na Produkt zgodny z umową, obniżenia ceny albo odstępując od umowy kupna-sprzedaży.

 

1.3.4. W celu usprawnienia procedury reklamacji Produktu, zaleca się Kupującemu zgłoszenie reklamacji poprzez swoje konto w  Farwa   oraz wypełnienie znajdującego się tam formularza reklamacji dla danego Produktu.

 

1.3.5. Kupujący zobowiązany jest odesłać reklamowany Produkt na adres Sprzedającego dostarczony mu przez  Farwa.

 

1.3.6. Gdy Sprzedający naprawi produkt lub wymieni go na Produkt podobny, wolny od wad , to po odesłaniu go do Kupującego zobowiązany jest potwierdzić wysyłkę na swoim koncie w  Farwa.

 

1.3.7. W przypadku gdy reklamacja zakończy się zwrotem pieniędzy, Kupujący otrzymuje zwrot całości poniesionych kosztów (wartość Produktu, koszt wysyłki do Kupującego i koszt odesłania Produktu). Zwrotu pieniędzy na konto Kupującego dokonuje Farwa.

 

1.3.8. W przypadku gdy reklamacja zakończy się zwrotem pieniędzy, to z rozliczenia Sprzedającego potrącana jest kwota, która została mu naliczona za dany Produkt, koszt wysyłki do Kupującego oraz koszt odesłania Produktu.1.3.9. Kupujący może zgłosić reklamację Produktu wynikającą z niedostarczenia przesyłki zawierającej zamawiany Produkt. Reklamację można zgłosić nie wcześniej niż 14 dni od daty wysłania zamówienia. Termin ten wynika z maksymalnego dopuszczalnego terminu dostarczenia przesyłki, określonego przez regulamin Poczty Polskiej.

 

1.3.10. W celu usprawnienia procedury reklamacji braku przesyłki, zaleca się Kupującemu zgłoszenie reklamacji poprzez swoje konto w Farwa oraz wypełnienie znajdującego się tam formularza zgłoszenia braku przesyłki dla danego Produktu.

 

1.3.11. Po otrzymaniu zgłoszenia braku przesyłki, Sprzedający zobowiązany jest zgłosić na Poczcie reklamację tej przesyłki.1.3.12. Jeżeli Poczta uzna zgłoszoną reklamację tzn. potwierdzi zaginięcie przesyłki, to Kupujący otrzyma zwrot wpłaconej kwoty (wartość Produktu oraz koszt wysyłki do Kupującego). Zwrotu pieniędzy na konto Kupującego dokonuje Farwa.

 

1.3.13. Jeżeli Poczta uzna zgłoszoną reklamację tzn. potwierdzi zaginięcie przesyłki, to z rozliczenia Sprzedającego potrącana jest kwota, która została mu naliczona za dany Produkt oraz koszt wysyłki do Kupującego.1.3.14. Sprzedający zachowuje dla siebie kwotę odszkodowania przyznanego mu przez Pocztę lub firmę kurierską w związku z zaginięciem przesyłki.

1.4. Pozasądowe sposoby dochodzenia roszczeń

1.4.1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Kupującego będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów oraz Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

 

1.4.2. Kupujący będący konsumentem posiada m.in. poniższe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

 

1.4.2.1. Kupujący uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.

 

1.4.2.2. Kupujący uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym, a Sprzedawcą.

 

1.4.2.3. Kupujący może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Kupującym, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

1.5. Adres Zwrotu:
Farwa
ul. Długa 24
83-400 Kościerzyna

Sklep wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies. Szczegóły znajdziesz w 

Kategorie

podkategoria
Rozmiar
Wybierz rozmiar
Cena
Cena - slider
1,00 zł1900,00 zł
Rozmiar
Wybierz rozmiar
Cena
Cena - slider
1,00 zł1900,00 zł

Kategorie

podkategoria