Polityka prywatności

Niniejszym wskazujemy, iż korzystanie ze strony internetowej i sklepu internetowego Farwa Kaszuby https://farwa.pl/, może wiązać się z przetwarzaniem danych osobowych jej użytkowników (np. imienia i nazwiska, adresu IP urządzenia użytkownika, danych pozyskiwanych na podstawie plików cookies lub podobnych mechanizmów zapisywania informacji w urządzeniach użytkowników, a także danych adresowych w przypadku składania zamówień) w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: RODO). Wobec powyższego, na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 RODO informujemy:

Kto jest administratorem twoich danych?

Administratorem powierzanych nam danych jest Henryk Szufler prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Zakład Stolarski i Galeria Kaszubska Henryk Szufler z siedzibą w Kamienicy Szlacheckiej (83-323) przy ulicy Rzemieślniczej 5, mail: farwa.kaszuby@gmail.com, tel.:  514 532 727

Na jakiej podstawie przetwarzamy twoje dane?

Korzystając z naszej strony internetowej a w szczególności ze sklepu internetowej upubliczniasz nam swoje dane. W przypadku zakładania konta w sklepie i dokonywania u nas zakupów przetwarzamy dane w oparciu o zawierane z nami umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do realizacji ciążących na nas obowiązków prawnych lub w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. e i f RODO.

Dlaczego przetwarzamy twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu umożliwienia ci korzystania z naszej strony internetowej, formularza kontaktowego oraz sklepu internetowego a także umożliwienia nam wywiązania się z realizacji zamówień, realizacji obowiązków przewidzianych prawem a także w celu dochodzenia przez nas ewentualnych roszczeń.

Jak długo będziemy przetwarzać twoje dane?

Twoje dane przetwarzamy przez okres niezbędny dla realizacji celów wskazanych powyżej lub przez okres dłuższy, który wynika z przepisów prawa. W przypadku posiadania przez nas roszczeń w stosunku do osób, przetwarzamy ich dane do czasu upływu terminu ich przedawnienia.

Czy przekazujemy twoje dane do Państw trzecich lub organizacji między narodowych?

Nie. Twoje dane będą przekazywane tylko podmiotom , wobec których taki obowiązek przewidują przepisy prawa oraz podmiotom, które świadczą dla nas usługi informatyczne i księgowe oraz innym podmiotom, które będą świadczyć dla nas usługi a ich dostęp do twoich danych będzie konieczny.

Czy dokonujemy na danych zautomatyzowanych decyzji lub profilowania ?

 Twoje dane nie będą przedmiotem zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Jakie są twoje prawa?

 Masz prawo żądać dostępu do twoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania, przeniesienia, usunięcia lub ograniczenia przez nas ich przetwarzania.

W przypadku, gdy stwierdzisz, że twoje dane są przez nas przetwarzane w sposób nieprawidłowy masz również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Czym jest zgoda na przetwarzanie danych i jakie przysługują Ci prawa z tego tytułu?

Wykonując różne operacje na naszej stronie internetowej, np. korzystając z formularza kontaktowego możesz klikając wybrać, że wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez nas twoich danych osobowych.  Udzieloną w ten sposób zgodę zawsze możesz cofnąć informując nas o tym w sposób wyraźny.  Cofnięcie przez Ciebie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie przez nas danych uprzednio na podstawie zgody.

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne jednakże jest również niezbędne dla realizacji celów przetwarzania wskazanych powyżej.

Z kim powinieneś się kontaktować w celu realizacji swoich praw?

Najlepiej będzie jeśli skontaktujesz się z nami drogą mailową na adres: farwa.kaszuby@gmail.com lub telefonicznie pod numerem telefonu 514 532 727

Sklep wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies. Szczegóły znajdziesz w 

Kategorie

podkategoria
Rozmiar
Wybierz rozmiar
Cena
Cena - slider
1,00 zł1900,00 zł
Rozmiar
Wybierz rozmiar
Cena
Cena - slider
1,00 zł1900,00 zł

Kategorie

podkategoria